Malíř a řemeslník Filip Nádvorník (finalista Ceny kritiky za mladou malbu za rok 2020 a laureát Ceny galerie a nakladatelství Gema art v roce 2020) je čerstvým absolventem Ateliéru kresby Fakulty umění Ostravské univerzity u Josefa Daňka a Libora Novotného. Dosavadní autorův výtvarný projev je inspirován nejen klasickou modernou, ale i zobrazováním pracovních činností v dějinách evropského malířství. Morfologie Nádvorníkovy malby je ovlivněna zájmem o tradiční rukodělnou řemeslnou práci, která v tvarové a barevné redukci jeho obrazů přesvědčuje o autentické motivaci.