Galerie mladých se letos stala spolupořadatelem každoroční ceny pro umělce starší 35 let udělované mladými umělci, kurátory a teoretiky umění. Je projevem respektu vůči osobnostem výtvarného umění, které mladá generace považuje za své vzory a inspirace. Cena každý rok mění svůj název podle posledního laureáta. Ten také ocenění předává svému nástupci. Letos poprvé se cena přesouvá do Brna a poprvé představí finalisty ceny malou výstavou v Galerii mladých. Výběr laureáta je dvojkolový. V první fázi je osloveno na 500 mladých umělců, kurátorů a teoretiků umění, aby nominovali dvě osobnosti. Nejčastěji jmenovaní umělci se vždy na počátku listopadu stávají finalisty. V druhé fázi laureáta volí komise, která všechny finalisty osobně navštíví a blíže se seznámí s autory a jejich dílem. V případě výstavy v Galerii mladých byli všichni finalisté požádáni, aby vybrali artefakt či malý soubor prací, který vystihuje jejich aktuální umělecké rozpoložení. S ohledem na krátký čas mezi vyhlášením finalistů a udělením ceny nejde o soubory vznikající přímo pro výstavu finalistů, spíše o „autorský vzkaz“, který návštěvníkům přibližuje jejich zaměření. Cenu pro starší umělce založila před pěti lety iniciativa Umělec má cenu. Jejími laureáty se doposud stali Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Adriena Šimotová, Lukáš Jasanský s Martinem Polákem a Václav Stratil.