Kolektivní výstava bakalářských a magisterských diplomantů katedry fotografie FAMU.