Za hlavní centra meziválečné avantgardní fotografie jsou právem považovány Francie, Německo a Rusko. Nicméně i v Československu se ve stejné době zrodila mnohá fotografická díla, která nejsou pouhou napodobeninou cizích vzorů, ale výrazně se podílela na vývoji umělecké fotografie. Některá z nich byla plně doceněna teprve nedávno.