Výstava František Kupka. Cesta k Amorfě. Kupkovy salony 1899-1913 představuje specifickou a jedinečnou cestu Františka Kupky k nefigurativní malbě. Je založena prezentaci děl, která Kupka vystavoval na pařížských salonech do roku 1913 – ukazuje tedy ta díla, která Kupka sám považoval za hotová, definitivní a vystavitelná. Skrze jednotlivé kapitoly výstavy (tedy jednotlivé salony, jichž se Kupka účastnil) tak sledujeme postupné řešení různých problémů a otázek, se kterými se autor vyrovnával, až po klíčový rok 1912, kde na Podzimním salonu vystavil Amorfu, Dvoubarevnou fugu a Amorfu, Teplou chromatiku – tento rok bývá také uváděn jako zrod abstraktního malířství. Výstava se tedy zaměřuje na Kupku veřejného, prezentujícího se v pařížských salonech – umělce majícího svůj vlastni umělecký koncept a svoji strategii, které takto manifestoval a obhajoval. Těžiště výstavy spočívá v samotných dílech Františka Kupky, nicméně jako určitou analogii představujeme i dvě díla, která byla roku 1912 rovněž vystavena v sálu XI Podzimního salonu (Jean Metzinger, Tanečnice v kavárně, 1912; Albert Gleizes, Muž na balkoně, 1912).
Výstava je připravena jako připomínka sto let od otevření Podzimního salonu v roce 1912, pozoruhodné a pro dějiny světového výtvarného umění zásadní události, kterou zároveň v rozsáhlém odborném katalogu nově zhodnocuje.
Lektorské oddělení SMSU a SUDS připravuje celou řadu doprovodných programů, včetně interaktivního prostoru spojeného s vlastní výstavou a speciální edukativní publikace věnující se klíčovým otázkám spojených s dílem Františka Kupky, jako je barva, kosmologie, rytmus apod.
Výstavou bude otevřen Salmovský palác na Hradčanském náměstí, Praha 1.