Univerzitní galerie G18 byla založena v roce 2018 a je výstavní platformou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž prostory navrhla architektka a významná zlínská rodačka Eva Jiřičná.  

 

Galerie G18 za dobu své činnosti představila řadu výstavních projektů orientovaných na současné trendy a tendence formující aktuální design doplněných o diskuze s odborníky, přednášky, workshopy, animace a dílny tak, aby byla galerie schopna postihnout téma i mimo možnosti formy výstavy a zprostředkovat jej různorodým cílovým skupinám. Svou činnost rozvíjí ve spolupráci s jednotlivými ateliéry FMK UTB, zejména Kabinetem teoretických studií a ateliérem Arts Management.  

 

Po 5 letech galerie aktuálně prochází vyhodnocením dosavadního fungovaní, na základě kterého dochází k reflexi a vypracování nové dlouhodobé strategie, vize a poslání. Ty jsou postaveny na konkrétních hodnotách, které se promítají do všech plánovaných výstav a programů. Inkluzivní galerie hrají důležitou roli v kulturním sektoru tím, že propagují hodnoty rozmanitosti, respektu a rovnosti. Tyto hodnoty jsou nejen v souladu s etickými zásadami, ale také pomáhají posilovat kulturní scénu a vytvářet prostředí, které je otevřené a vítá různé perspektivy.