Mobilní výstava autorských kolekcí pěti textilních a oděvních designérů nazvaná Tradice v designu – Současný oděv se všitou tradicí je projekt slovenského Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

 

S cílem podnítit tvorbu mladých oděvních návrhářů inspirovaných tradičním řemeslem, které je součástí evropské kultury, realizovali ÚĽUV v roce 2021 první etapu projektu Tradice v designu, na které se podíleli designéři Marcel Holubec W., Martin Hrča, Mišena Juhász, Ľubica Poncik a Henrieta Tholt. Každý z nich vytvořil oblečení a oděvní doplňky se svým originálním rukopisem, který se přihlásil k tradičním materiálům nebo motivům. Jsou znatelným návratem k přírodě a udržitelnosti, které jsou také trendem v současné světové módní tvorbě. Kromě tradičních textilních technik a materiálů oslovila designéry také tradiční architektura – struktura šindelů, Habánské majoliky nebo díla významných osobností slovenské kultury.

 

V oblasti tvorby oděvů je spojeno několik starých řemesel, jako je krejčovství, tkaní, vyšívání, krajkářství, gubářství (tkaní a následná úprava vlněné tkaniny, výrobky ze 100% ovčí vlny), halenkářství, kloboučnictví, kožešnictví, modrotisk, pletení na rámu, na formě, jehlicemi nebo háčkování.

 

Všichni vystavující autoři vycházejí ve své tvorbě z tradice. Možná je to dáno jejich studiem, když na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě prošli kurzy více vyučujících, jejichž tvorba byla v minulosti spojena ÚĽUV. Možná jejich výchovou a vnitřním založením, které se formovalo i v dialogu s naší minulostí, s našimi kořeny, předky. Každý autor má rozpoznatelný a originální rukopis, který určuje jeho tvorbu, ale vystavené oděvy a oděvní doplňky spojuje inovativní vazba na tradiční řemeslo, tradiční technologie i motivy. Společnou tendencí vystavujících je i návrat k poctivosti řemesla a úcta k staletí přetrvávajícím hodnotám. 

 

Výstavu připravil ÚĽUV ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.