Výstava Gabriely Slaninkové, nedávné absolventky ateliéru Kresby na pražské Akademii výtvarných umění, jejíž ryze figurativní malířský projev rezonuje od počátku s generačním naladěním. I proto se na jejích obrazech často vyskytují vedle autoportrétu postavy vrstevníků v různých vztazích a interakčních konstelacích.

 

Touch-Pad Situations svým názvem odkazuje k fenoménu dotyku a dotýkání v jeho nejednoznačnosti a významovém rozptylu. Každý obraz lze vnímat do jisté míry jako „autoportrét v rozšířeném poli“, podobiznu osobního pocitu, reflexi nepojmenovatelného rysu zkušenosti, která je i není sdělitelná a proto přenosná.

 

kurátor: Petr Vaňous