Galerie 207 je provozována Katedrou volného umění na UMPRUM v Praze. V zimním semestru akademického roku 2020 – 2021, vzhledem k zavedené distanční výuce na vysokých školách, funguje jako online galerie. Trvání výstav je jeden týden.