Vernisáž výstavy v úterý 26. 11. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30.

Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a ukončení výstavy v úterý 3. 12. 2019 v učebně č. 413, UMPRUM, od 16:10

Trvání výstavy od 27. 11. do 3. 12. 2019.

 

Na čtvrté výstavě Galerie 207 v zimním semestru akademického roku 2019/2020 se nám představí Tereza Severová. Práce Terezy Severové jsou subtilní a důkladnou reflexí sociální zkušenosti. Využívá především média fotografie a videa, které mísí metodou koláže: shromažďuje a manipuluje audiovizuální záznamy, aby vytvořila obrazy, které jsou zároveň statické i dynamické. Zajímá se o vztah prostoru a paměti a zkoumá aktuální význam tzv. tradičních hodnot. 

V posledních letech se Tereza Severová zajímá také o možnosti postprodukce pohyblivého obrazu, které autorce slouží k experimentu s netradičními prostředky vizuální komunikace.

Tereza Severová také působí jako pedagog na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby v Hradci Králové a je jednou ze zakladatelek Galerie Entrance.

 

Naši předkové sázeli stromy z nadšení z politického vítězství. Velký košatý strom uprostřed krajiny se stal symbolem národní hrdosti. Mezi lety 1918 a 1919 byly vysazeny tisíce stromů, které symbolizovaly vznik Československé republiky. Jejich zasazení provázela oslava: zpívala se hymna, stromy byly ověšené stuhami, ke kořenům se ukládaly pamětní listy. Lípy, duby či další velké stromy se sázely i v pozdějších letech, vždy jako připomínka hodnot demokracie a svobody. Dnes koruny těchto stromů prořídly stářím. Velký košatý strom uprostřed krajiny stojí osaměle, uschnul a listy opadaly… s trochou imaginace připomíná spíše strom, který roste kořeny vzhůru.

 

Nakolik je taková představa reálná? Kořenové systémy jednotlivých druhů rostlin, stromů a dalších zástupců flóry nejsou samozřejmě identické a liší se. Přesná podoba kořenového systému je pro běžného pozorovatele skryta. Část kořenů je možné zahlédnout například při polomech, nikdy se však nejedná o celý kořenový systém, který kromě hlavního kořene zahrnuje postranní kořeny a kořenové vlásky. O jejich podobě se dozvídáme z botanických studií. V zásadě z nich lze vyčíst že princip zrcadlení nadzemních a podzemních struktur je ve skutečnosti neplatný. Jak by tedy doopravdy vypadal takový strom rostoucí kořeny vzhůru?

 

Malý prostor Galerie 207 slouží jako camera obscura, převrací obvyklé vnímání okolního prostoru a v kontextu s objekty a fotogramy nabízí divákům možnost kreativního zažívání umělecké vize ve stádiu jejího vzniku a někde mezi řádky nepopsaného příběhu navrhuje fantastickou představu oživení uschlé přírodniny, odkazujíc přitom k pradávným legendám o stromech rostoucích obráceně.