Galerie Benedikta Rejta se zrodila v 60. letech minulého století z výjimečného kulturního kvasu, jenž město Louny vynesl mezi ohniska české kultury. Stalo se tak díky nadšení a tvorbě silných uměleckých osobností. Jakoby řízením osudu se potkali ve stejnou dobu na stejném místě Jan Sekera, Zdeněk Sýkora, Kamil Linhart, Vladimír Mirvald, Emil Juliš, Josef Hlaváček, Josef Šimůnek, Jan Jíra a mnozí další. Své talenty, erudici i organizační schopnosti dali obdivuhodně do služeb umění a připravili tak půdu pro vznik galerie.

  

V prosinci 1964 ředitel Okresního muzea, sochař Josef Šimůnek, umožnil vznik galerijního oddělení, které od 1. listopadu 1965 vedl Jan Sekera. V březnu 1966 se oddělení osamostatnilo a vznikla autonomní Galerie Benedikta Rejta (GBR), specializovaná na soudobé umění. Nese jméno architekta Benedikta Rejta (1454–1536), v jehož tvorbě se snoubí principy gotického dekorativního naturalismu se striktní geometrií přísných renesančních konstrukcí. Pojmenování po tvůrci síťových kleneb, rozkročeném mezi dvěma epochami, je tak vzhledem k zaměření galerie symbolické hned na několika úrovních.

  

V roce 1967 dostala GBR budovu starého měšťanského pivovaru se záměrem adaptovat ji na galerii. Přestavba byla zahájena v roce 1969, ale až do roku 1998 galerie realizovala výstavy v alternativních prostorách, od r. 1980 v Malé galerii na Mírovém náměstí. Významnou složkou její práce se staly putovní výstavy na mnoha místech regionu. Jan Sekera byl ředitelem galerie až do roku 1988, poté vedla instituci Alica Štefančíková. Její iniciativou byla budova bývalého pivovaru mezi lety 1995–1998 rekonstruovaná podle návrhu architektů Emila Přikryla, Tomáše Bezpalce a Tomáše Novotného. Vznikl tak objekt mezinárodního významu, jehož autoři byli za tuto rekonstrukci v roce 2004 nominováni na Evropskou cenu za architekturu, Mies van der Rohe Award EU. Od září 2020 je ředitelkou GBR Kateřina Melenová a lounská galerie začíná psát další kapitolu své existence ve znamení spolupráce a otevřenosti.