Galerie Fotografic vyhlašuje dvě otevřené výzvy na výstavní projekty pro rok 2025. Obě výzvy jsou určeny českým i zahraničním umělcům (pobývajícím v Evropě), případně autorským dvojicím či uměleckým skupinám. Galerie Fotografic v Praze se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci současné fotografie, včetně nejrůznějších experimentů a multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů.

 

1. Fotografie, nová médie, instalace ad.

V první výzvě hledáme výstavní projekty především v oblasti fotografie a nových médií, ale i malby či kresby jako doplnění výstavního programu pro rok 2025.

 

2. Médium pohyblivého obrazu

Druhá výzva se věnuje výhradně audiovizuální tvorbě, a to ve formě videoartu, krátkých či experimentálních filmů a dalších formátů pro samostatnou prezentaci v našem „prostoru pro videoart“ v areálu galerie či v rámci skupinových výstav v hlavním prostoru galerie.

 

Přihláška v češtině nebo angličtině by měla obsahovat:

– označení, o jakou výzvu se jedná;

– krátkou anotaci projektu s konkrétní ukázkou, případně vizualizací;

– portfolio a životopis umělce (pdf či odkaz na web);

– kontakt (telefon, e-mail).

 

Galerie poskytne:

– PR servis;

– služby kurátora;

– asistence s instalací;

– zajištění vernisáže;

– případný doprovodný program;

– výstava 4–6 týdnů, pro veřejnost otevřeno út–so.

 

K realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme získat dofinancování z jiných zdrojů, ve kterém může být Galerie Fotografic nápomocna např. sepsáním zvacího dopisu apod.

 

Přihlášky zasílejte na opencall@fotografic.cz, jako předmět uveďte Open Call – Fotografie ad. nebo Open Call – Médium pohyblivého obrazu, nejpozději do 15. 5. 2024.

 

Výsledky obou výzev zveřejníme do konce června 2024 na webových stránkách a sociálních sítích galerie. Zasláním ukázek prací a videí samozřejmě nezískáváme práva k jejich užití. Při výběru a dalším užití bude uchazeč vždy předem informován. V případě dalších dotazů kontaktujte tereza@fotografic.cz. Plánek galerie zde.