Galerie Jelení vznikla v roce 1999 jako součást Centra pro současné umění Praha. Ve svém programu se zaměřuje na prezentaci současných mladých umělců, často ještě studentů uměleckých škol. Studenti během studia a především po jeho ukončení nemají dostatečnou možnost seberealizace a často se po nějaké době – bez ohledu na talent – přestávají umění věnovat. Cílem galerie je tedy napomoci prezentaci jejich díla veřejnosti. V menším počtu jsou v galerii připravovány i výstavy zkušenějším autorům, kteří podle našeho názoru mají v určité době největší vliv na mladou generaci.

 

Galerie Jelení se při vytváření svého programu nesoustředí jen na pražskou uměleckou scénu, ale díky spolupráci s profesory z uměleckých škol v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni také na umělce s dalších regionů.