Galerie Kurzor, prostor pro hostující kurátory, je novým projektem Nadace a Centra pro současné umění.  Jeho cílem je poskytnout po dobu jednoho roku vybranému kurátorovi či kurátorce zázemí a zdroje etablované umělecké organizace (institucionální, produkční, výzkumné, finanční) a rozsáhlý výstavní prostor, pro který bude moci připravit – nezřídka poprvé ve své kariéře – ucelenou výstavní dramaturgii včetně doprovodných aktivit (přednášek, panelů) a výroční publikace. Formát, přístup i téma jsou plně v gesci vybraného hostujícího kurátora. Každým rokem bude NCSU osloven nový kurátor, který se tohoto projektu ujme.

První, kdo se mezi lety 2017–2018 ujal tohoto specifického kurátorského programu, je jeden z nejtalentovanějších zástupců střední generace, Václav Magid, který v galerii představil projekt sedmi tematicky provázaných skupinových výstav s názvem Podmínky nemožnosti.