Výstavní projekt vznikl pod záštitou neziskové organizace Komunitní prostor Smíchov a pokračuje již v započatých aktivitách jazykem současného vizuálního umění. Komunitní prostor Smíchov se svými aktivitami zasluhuje o zpřístupňování kultury a kulturních aktivit širokému spektru návštěvníků, pocházejících z různých sociálních skupin a představujících různé věkové kategorie. Galerie pravidelně přináší výstavy mladého současného umění pod kurátorským vedením studentů Kurátorských studií na Fakultě umění a designu UJEP. V rámci prolínajících se výstavních témat jsou představena různá pojetí péče v současném umění a společnosti.
 
Cílem je citlivě otevírat společenská témata a poukazovat na problémy, které jsou kolem nás, ale často se jim vyhýbáme. Důležitou součástí budou i doprovodné programy typu diskusí a přednášek, které se danou problematiku zkoumanou ve výstavě pokusí předat dále veřejnosti. V plánu jsou rovněž autorská čtení týkající se výstavního tématu, stejně jako workshopy pro všechny věkové skupiny.