Výstava Acting out of character je zahrnuta do cyklu několika samostatných výstupů Jana Bražiny, pro které je ústředním tématem svatba. Výstava v Galerii Průchod současně abstraktně navazuje na sousoší dvou postav propojených chapadly, které je prezentováno v rámci autorovy souběžné výstavy Be Mine and Everything Will Be Fine v galerii Zaazrak|Dornych.

 

Konstrukce chapadel, které prochází skrze stěny se tak pnou skrze celé město, ale pouze zde je možné je zahlédnout. Jsou tvořeny stejně jako samotné sousoší manželů a chapadla jsou se sousoším spjata. Konstrukce vycházející ze stěn, které volně prostupuje. Je symbolickým zhmotnění mentálních chapadel manželského páru. Který vytvářejícím svým svazkem prostor pro sdílenou imaginaci v dobrém i zlém. Chapadla procházejí skrze stěny jsou tak zobrazením společenské definice abstraktního prostoru, který v mnoha případech definuje více jak samotná materie.

 

„Zde se soustředím na přetvoření prostoru průchodu, bez pomoci samostatně stojících objektů. Vizuálně vycházím ze sousoší manželů. Hlavní roli hrají ženich a nevěsta. Prázdné skořápky osob novomanželského páru. Vztah, který k sobě chovají tyto dva objekty, je tvořen mou minulostí a prožitky, které se samy propsaly do mé tvorby. Jedná se o vizi nenaplnitelné budoucnosti, jejíž účastníci a celá situace jsou pouze fiktivní. Účastníci příběhu jsou zde zastoupeni kostýmy, či objekty. Prázdnost kostýmů bez těl a scény podporují beznadějnost vize, kterou si v sobě nesu od dětství. Tento výjev asociuji s láskou, která pomalu přechází v určitou závislost. Pomocí fiktivních postav přetvářím své vzpomínky z minulosti a hledám k nim konotace v prožitcích týkajících se lásky k živým a neživým osobám či k objektům. Dávám divákům nahlédnout na realitu skrze moje oči, skrze mé myšlenky. Materiál představuji s pohledem na to, jak vnímám život kolem sebe. Samostatné materiály si sebou nesou určitou minulost. Z minulosti pomyslně stavím budoucnost a přetvářím situace, kterým později přidávám vetší důraz a hloubku na základě vlastní zkušenosti. Při vytváření objektů a kostýmů používám materiály vztažené ke zpracovávanému tématu. Těmi prohlubuji myšlenku díla, ve kterém tíhnu k vyjádření nedosažitelné představy o životě, ale také k představě o domácím a klidném zázemí.“ (JB)