Jako výstavní nesbírková instituce (tzv. Kunsthalle) se Galerie Rudolfinum zaměřuje především na prezentaci současného zahraničního, ale i českého umění. Dlouhodobým cílem Galerie Rudolfinum je budování otevřeného komunikačního prostoru, jehož součástí je nejen pořádání výstav, ale také aktivní vydavatelská činnost, vytváření edukačních programů pro školy i veřejnost, organizování přednášek, seminářů, divadelních představení, hudebních přehlídek apod. Pro tyto aktivity slouží nejen galerie, ale i samostatné edukační centrum Artpark, jehož dramaturgie navazuje na probíhající výstavy s cílem přiblížit současné umění především dětem a mládeži, ale i dospělým.

 

Galerie Rudolfinum byla založena 1. ledna 1994 jako státní instituce v rámci České filharmonie, se kterou sídlí v historické budově pražského Rudolfina. Galerie je samostatným hospodářským střediskem České filharmonie a spadá pod působení Ministerstva kultury České republiky.