Anri Sala, If and Only If, 2018, single channel HD video and discrete 4.0 surround sound installation, color, duration: 9:47. Courtesy Marian Goodman Gallery, Galerie Chantal Crousel .

Zranitelnost a křehkost se dnes staly klíčovými koncepty, které se vztahují jak ke stavu člověka, tak ekologie. Výstava fragilités v Galerii Rudolfinum tyto pojmy, vize a citové vlastnosti rozvíjí, přičemž napříč generacemi i historií spojuje umělce a umělkyně, kteří se různými způsoby hluboce zabývají křehkostí a reflektují napětí, spletitosti i paradoxy v ní obsažené.

  

Historické jádro výstavy vytváří síť spojitostí mezi díly Louise Bourgeois, Marii Bartuszové, Gety Brătescu a Aliny Szapocznikow. Jejich umělecké bádání si ve velmi rané době osvojilo pojem „écologie du sensible“ („ekologie cítění“) a setřelo rozdíly mezi mužstvím a ženstvím, smyslností a bezútěšností, celistvostí a roztříštěností. Současní umělci a umělkyně zastoupení na výstavě s nimi sdílejí tohoto ducha i citovou vnímavost. Většina z nich se v České republice představuje poprvé. Jejich umělecký přístup vychází z opozice a protikladů křehkosti a síly, přičemž osvětluje často méně viditelné spojitosti mezi nimi. Promlouvají k našemu zvýšenému povědomí o vzájemných závislostech mezi tělem a proměnlivou, křehkou přírodní rovnováhu, a zkoumají křehké soužití mezi lidmi a světem, jenž je obklopuje. Kladou důraz na zranitelná těla jakožto činitele a prostřednictvím transfigurace, transformace či metamorfózy usilují o zpodobnění dnešních názorů na křehkost a nestálost samotné lidské povahy.

  

Výstava poukazuje na známé protiklady: sílu a slabost, stálost a nejistotu, odolnost a zranitelnost. Usiluje o překročení rámce binárního vidění jejich systematické opozice, aby mohla zvážit složitost jejich vztahů a byla schopna podat svědectví o tom, co lze získat spojením protikladů: není snad zranitelnost mocným činitelem a křehkost podmínkou pro uplatnění netušených sil?

  

vystavující: Francis Alÿs, Michael Armitage, Maria Bartuszová, Bianca Bondi, Louise Bourgeois, Geta Brătescu, Edith Dekyndt, Susanna Fritscher, William Kentridge, Kapwani Kiwanga, Dominik Lang, Luboš Plný, Anri Sala, Vivian Suter, Alina Szapocznikow, Barthélemy Toguo, Anna Zemánková

kurátorky: Elena Sorokina, Silvia Van Espen