Zima ve znamení skla pokračuje. Uprostřed února se v Galerii Sýpka již
potřetí uskuteční výstava Ateliéru Design skla FMK UTB ve Zlíně. Na výstavě s
názvem Cesta hmoty a prostoru a svá díla představí studenti a absolventi Kateřina
Bušová, Zdeňka Fusková, Nikola Kovalíková, Michaela Kramulová, Tomáš Krejčí,
Kristína Maňáková, Anna Minxová, Mikuláš Starý, Petr Stanický a Ivana Zuskinová.
Slavnostní zahájení proběhne 13. února v Galerii Kaple v 18 hodin společně s
výstavou Ondřeje Strnadela – Proměny.

Ateliér Design skla FMK UTB se věnuje cílenému uměleckému
vyjádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz na české sklářské
řemeslné postupy, ale naopak se snaží etablovat svébytný postkonceptuální
názor, který je stěžejním bodem procesu tvorby. Vzniklá umělecká díla a
produkty reagují na současné trendy ve vizuálním umění, designu akcentující
společenská a kulturní specifika.

Výstava Cesta hmoty a prostoru v Galerii Sýpka ve
Valašském Meziříčí představuje umělecká díla s tématikou vzpomínek, emocí,
ochrany krajiny, ale především zabývající se otázkami vztahu hmoty, materiálů a
prostoru.

Postkonceptuální přístup v tvorbě se tedy především
projevuje ve vztazích mezi použitými materiály. Jako například u instalace
Kristýny Maňákové, která očekávatelnou ekologickou apokalypsu ztvárnila
prostřednictvím vratkého skleněného Kužele plného vyjetého oleje a abstraktních
gestických maleb a olejomaleb.

Křehkost skla využívá i Zdeňka Fusková v Prostupech, kdy
stínem spojů lepeného skla kreslí mlhavé vzpomínky na zaniklou krajinu. Tomáš
Krejčí v Nafukovačkách chrání sklo nafukovacím obalem, který je však sevřením
ostrého skla stává snadno zničitelným. Vizuální hra optiky dvou transparentních
materiálů se tak stává jakýmsi soubojem mezi ochraňováním a zánikem. Podobné
souboje se odehrávají ve všech vystavených dílech. Někdy je objevíme mezi
materiály a někdy v jejich obsahu. Kromě výše zmiňovaných budou vystaveny
také práce Kateřiny Bušové, Nikoly Kovalíkové, Michaely Kramulové, Anny
Minxové, Mikuláše Starého, Petra Stanického a Ivy Zuskinové.

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Výstavu Ateliéru
Design skla UTB ve Zlíně pod vedením Petra Stanického v meziříčské Galerii
Sýpka a výstavu Ondřeje Strnadela v Galerii Kaple bude možné zhlédnout do
5. dubna ve všední dny mimo pondělí od 9 do 17 hodin a o víkendu od 13 do 17
hodin. Více informací naleznete na stránkách www.kzvalmez.cz.