Kulturní, nekomerční zařízení Městské části Praha-Troja na komorním prostoru 50 m².