Galerie VI PER je zaměřena na architekturu v nejširším slova smyslu. Témata výstav se dotýkají širších společenských problémů a jejich vztahu k architektuře a umění. Představujeme nové souvislosti a podněty, otvíráme prostor pro mezioborový výzkum a diskusi. Součástí galerie je i architektonické knihkupectví.