Přijďte na komentované prohlídky výstav a architektury. Gallery Tour zahájíme v Galerii evangelického kostela. Součástí programu budou site-specific instalace i hudební vystoupení. Letos v rámci oslav 700. výročí založení Zlína akcentuje více historii i architekturu města. Zlínskou radnicí nás provede historik David Valůšek. Historička umění Lucie Šmardová představí architekta Adolfa Zikmunda ve výstavě ZAM. V programu se objeví hned několik autorů spjatých se Zlínem a ve Photogether Gallery rozezní prostor soudobá nezávislá mladá generace hudebníků.

 

Akci doprovází autobus. Více informací zde.