Výstavní program GAMPY se zaměřuje na prezentování tvorby současných osobností českého výtvarného umění v kontextu světových uměleckých souvislostí. GAMPA se programově orientuje na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů od malby, sochy a grafiky až po představování procesu kresebných studií, vystavuje fotografické cykly, objekty, audioinstalace, architektonické návrhy, experimentální tvorbu, site specific projekty a nová média. Nedílnou součástí aktivit galerie jsou edukativní programy, které soudobou tvorbu a aktuální umělecko-společenská témata pomáhají zprostředkovávat široké veřejnosti.

 

Součástí programové vize GAMPY na roky 2019–2022 je zaměření se na kurátorské projekty představující spíše než jednotlivé osobnosti, tak určitá témata soudobé společnosti. Naším cílem je představovat umění nikoli jako pouhou dekoraci, nýbrž jako možného hybatele pozitivních změn v soudobé společnosti.