Diplomová výstava pětice bakalářských a trojice magisterských prací studentů Katedry fotografie FAMU.

 

Kurátor: Hynek Alt