Přednáška na téma souvislosti a přesahy geografie současného výtvarného umění proběhne na Pedagogické Fakultě v 15 hod.
Workshop na Mendelově náměstí začíná v 16 hodin.