Výstava Gravitace pásu, Periferní zdroje pojednává o koloběhu energie a materiálu. Pomocí různých autorských perspektiv a postupů umělci Barbora Dayef, Nikola Rácová a Jiří Polák každý po svém rozvíjí myšlenky o proměně kulturní krajiny a užitku lidské činnosti.

  

kurátor: Hynek Chmelař