Činnost Galerie Dukla byla zahájena v roce 2018. Podstatnou součástí její dramaturgie je citlivá reflexe místního kontextu, stejně jako snaha tvůrčími prostředky využít potenciál místa a napomáhat v utváření jeho identity. Galerie si klade za cíl, poskytovat prostor především pro uměleckou reflexi a artikulaci aktuálních problémů ve společnosti a zprostředkovávat recentní tendence v umění a vizuální kultuře, s akcentem na tzv. New Genre Public Art, site-specific, sociální projekty či projekty postavené na mezioborové spolupráci.

 

V letech 2018–2022 tvořil výstavní program kurátor Tomáš Knoflíček, kterého na této pozici v roce 2023 nahradil umělec a kurátor Hynek Chmelař. Galerie současně spolupracuje s dalšími externími kurátory a kurátorkami (Šárka Zahálková, Lukáš Bártl, Kateřina Štroblová, Hana Vorlová atd.).