Činnost Galerie Dukla byla zahájena v roce 2018. Podstatnou součástí její dramaturgie je citlivá reflexe místního kontextu, stejně jako snaha tvůrčími prostředky využít potenciál místa a napomáhat v utváření jeho identity. Galerie si klade za cíl, poskytovat prostor především pro uměleckou reflexi a artikulaci aktuálních problémů ve společnosti a zprostředkovávat recentní tendence v umění a vizuální kultuře, s akcentem na tzv. New Genre Public Art, Site-Specific, sociální projekty či projekty postavené na mezioborové spolupráci.