Výstava Subject 48 prezentuje společnou práci Alice Morey, Zu Kalinowske, Lady Gaby a Gustava Kleinschmidta (Zwek), kteří jsou součástí berlínské undergroundové umělecké scény. Vystavující nejsou oficiální uměleckou skupinou a za běžných okolností pracují samostatně, případně se sdružují do kolektivů napříč svými sociálními vazbami. Jedná se o tzv. nezávislou berlínskou scénu, pro kterou je tento přístup typický stejně jako vysoká míra kolegiálnosti a inklinace ke vzájemné spolupráci.

 Pro Galerii Dukla připravili site-specific imerzivní instalaci a divákům nabídnou nové prostředí působící jako laboratoř, které nahradí všední každodenní procházení porubskou pasáží. Diváci se díky umělecké instalaci vnoří do nové a neznámé situace, v níž mohou zkoumat její náležitosti a pravidla, objevovat detaily a souvislosti mezi jednotlivými objekty. Podobu a atmosféru první letošní výstavy v Dukle nejlépe vystihuje slovní spojení Muzeum nechtěných věcí, které padlo na úvodní debatě o podobě výstavy. Lze jej interpretovat několika způsoby. Například jako sentimentální soubor předmětů, které už dosloužily původnímu účelu a skrze umělecký zásah je jim vložen nový význam nebo jako sarkastický úšklebek nad současnou uměleckou praxí, pozicí umělců ve společnosti a jejich potřebou vytvářet artefakty, jejichž budoucnost je značně nejistá.