Habima Fuchs, Comprising the Universe, 2020, Ink on Paper, 30 × 30 cm, SVIT gallery.

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Matter in Eternity. Výstavou provede autorka Habima Fuchs a kurátor výstavy Šimon Kadlčák.⁣⁣⁣

 

⁣Výstava navazuje na dlouhodobé zkoumání hlubokých fenoménů života vztahujících se k hmotné i nehmotné úrovni bytí. Habima Fuchs ve své praxi vytváří instalaci jako soubor asociací, jejichž vzájemným provázáním vznikají různé prostory, které jsou jak reálné, tak i imaginativní. Pozorovatel je ten, kdo svou imaginací o věčnosti tyto prostory může rozšiřovat.