FAIT GALLERY MEM se zaměřuje na aktuální tvorbu českých a zahraničních umělců a aktivity FAIT GALLERY rozšiřuje nad rámec prezentace sbírky FAIT GALLERY a sběratelství obecně. Jeho hlavním cílem je upozorňovat na výrazné osobnosti mladé a střední generace a jejich současnou tvorbu. Hostující umělci spolupracují s oslovenými kurátory na projektech, u nichž je plně respektována jejich autorská pozice. Rovněž skýtá prostor ke spolupráci se zahraničními galeriemi na výměnných výstavách a prezentace zahraničních umělců, kteří by jinak možnost vystavovat v Brně neměli. Naplňuje tak význam svého jména MEM neboli jednotky kulturní informace.