Habima Fuchs, The Great Ocean Continuously Creating, 2019, SVIT gallery, Prague, foto: Tomáš Souček

⁣Výstava Matter in Eternity navazuje na dlouhodobé zkoumání hlubokých fenoménů života vztahujících se k hmotné i nehmotné úrovni bytí. Habima Fuchs ve své praxi vytváří instalaci jako soubor asosiací jejichž vzájemným provázáním vznikají různé prostory, které jsou jak reálné, tak i imaginativní. Pozorovatel je ten, kdo svou imaginací o věčnosti tyto prostory může rozšiřovat.

  

kurátor: Šimon Kadlčák