V instalaci Mrtvá média navazuje skupina Handa Gote na některé své předchozí výstavní a scénické projekty, zejména však ale na svou kontinuální práci s aplikovanou médiální archeologií. Využití zastaralých médií a technologií se prolíná celou tvorbou skupiny od roku 2005. V mnohých scénických projektech skupiny jsou stará média hlavním prostředkem ke komentářům o naší současné společnosti.

 

Součástí aktuální instalace jsou videokazety, magnetofonové pásky, audiokazety, filmy a další fyzická média navršena do mohyly po vzoru pravěkých pohřebních zvyklostí. Fyzická média zde tvoří pomyslný náhrobek, obsahem hrobu jsou však jen samotné informace. K pomyslnému pohřebnímu rituálu patří i sbírka votivních darů, spojených s médii, jejich čtením a uchováváním. 

 

Handa Gote Research & Development je umělecký kolektiv, který se věnuje experimentování s dramaturgií, vývojem vlastního pojetí post-dramatického divadla a začleňování nedivadelních prvků do své práce. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči a laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném kritickém nazírání výše zmíněných disciplín. Od roku 2005 pracuje na pomezí divadla, vizuálního umění, současného tance, hudby, performance a konceptuálního umění. Ve své práci využívá zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výzkum na poli mediální archeologie, výtvarné divadlo a technologie, nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a vizuálního umění v divadle. V projektech Handa Gote se vždy kreativním způsobem využívají technologie, často současně staré i ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracuje skupina s mediální archeologií a v inscenacích, které se blíží dokumentárnímu divadlu, se intenzivně zabývá tzv. malými dějinami. Skupina je rezidentním souborem divadla Alfred ve dvoře. Handa Gote je japonský výraz pro pájku. handagote.com

 

handa gote: Veronika Švábová, Jan Dörner, Jakub Hybler, Tomáš Procházka, Jonáš Svatoš

spolupracovali: Mikoláš Zika, Jan Brejcha, Jitka Hudcová

produkce: Maria Cavina, Jedefrau.org

 

Činnost skupiny Handa Gote Research & Development podporuje MKČR a Hlavní město Praha. 

Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.