Hands-On Urbanism 1850–2012. Právo na zeleň

Výstava prezentuje devatenáct historických i současných příkladů vývoje měst spojených s fenoménem městského zahrádkaření. S razantní vlnou modernizace provázející
průmyslovou revoluci čelila města po celém světě mnoha závažným výzvám. Obyvatelé však pokaždé dokázali najít osobitá řešení krizových situací a současně se podíleli na budování měst „zespoda.“ Výstavní projekt v sobě spojuje historickou a aktivistickou perspektivu, a ukazuje, že odlišný svět se dá „vypěstovat.“

www.pravonazelen.cz

Výstava se koná v knihovním sále v 1. patře Místodržitelského paláce a potrvá do 17. 1. 2016. Vstupné je dobrovolné.