Umělec a filmař Harun Farocki je zásadnípostavou video artu a politického filmu. Ve středu jeho zájmu vždy stálospojení technologie a moci. Zbyněk Baladrán prolíná uměleckou, kurátorskou ibadatelskou pozici, pracuje s nalezeným materiálem a konstrukcí minulosti zpozice k současnosti. Plánovaná spolupráce obou umělců byla přerušena náhlýmúmrtím Haruna Farockiho a jedná se tak o určitou posmrtnou retrospektivu, i vté jsme se však snažili zachovat formát dialogu obou umělců.

Kurátor: Michal Novotný

Ve spolupráci s Goethe Institut
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs13650578v.htm