Have it good

Markéta Filipová feat. Dana Balážová & Marie Štindlová

7. 9. – 15. 10. 2017 

Galerie Alternativa, Komenského 10, Jihlava

vernisáž 7. 9. 2017 v 17 hodin

Název výstavy je zároveň výrokem pana Lasseho Josefssona, který takto do angličtiny doslovně překládá švédský pozdrav na rozloučenou (Ha det bra!). Výrok neznamená jenom Měj se dobře, říká Ať je dobré vše, co je pro tebe důležité. Ono neurčité to, je vším, co si představíme.

Have it good. Univerzální přání všeho a pro všechny.

Have it good. Výzva k odpočinku, bezstarostné jízdě a lehkosti.

Have it good. Svobodně si užívat a problémům čelit až když přijdou.

Have it good. Nestahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.

Obsahově se v obrazech vracím k mým švédským pobytům, propojuji jednotlivé prvky, které se mi stále vrací – jezero, les, voda, měsíc, – všechno to jsou symboly samoty nebo osamění, které člověk v tak rozlehlé krajině prožívá. Nekonečná plocha vodní hladiny jednoho z devadesáti tisíc jezer, balvan dovalený ledovcovou silou v době posledního glaciálu, tisíciletý smrk na úpatí holé skalnaté hory. Formálně se v malbách odpoutávám od poněkud ponurého a závažného feelingu osamění a pomocí jasných odstínů symboly přetavuji do odlehčených barevných kompozic, které vypráví o mém nadšení ze života. Lasse mi každý večer v 8 hodin volá a na rozloučenou říká „Have it good!“, to je přesně ono, jsem sama uprostřed divočiny, ale je to dobré!

Markéta Filipová