Heavy dots. David Mazanec, Michaela Spružinová, Lucie Švitorková

Výstava Heavy dots představí tři mladé umělce Michaelu Spružinovou, Lucii Švitorkovou a Davida Mazance zabývající se různými disciplínami, mezi nimiž převládá sklo a malba. Hlavním pojítkem této výstavy je různá podoba skleněného korálku, bodu či tečky.

  

Výstava Heavy dots se vztahuje k prostředí, ve kterém se nachází. Tím je oblast Jablonce nad Nisou, tedy města proslulého výrobou skleněného korálku. Pavilon výstavy se nachází přímo v areálu společnosti GB Beads, v sousedství její historické budovy, kde se skleněné korálky vyrábí. Nachází se v ní i unikátní muzeum výroby jabloneckých korálků a bižuterie. Tři mladí tvůrci neotřelou formou toto téma reflektují a důvtipně si s ním pohrávají a posouvají tak hranice použití a vnímání skleněného korálku.

 

Michaela Spružinová a Lucie Švitorková se zabývají sklem, avšak obě k němu mají zcela rozdílný přístup. Skleněný korálek přetavují obě umělkyně do nových podob i užití. Obě jsou taktéž absolventkami ateliéru Skla Ilji Bílka na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. 

 

Pro Michaelu Spružinovou jsou hlavní surovinou recyklované střepy skla, korálky nebo skleněné tyče které pečlivě skládá k sobě. V náročném procesu tak vznikají unikátní tavené plastiky a křehké objekty. Pohrává si v nich s tvarovou podobností banálních předmětů a ženských křivek. Míša představuje originální autorský rukopis v oblasti skla, ale i v dalších médiích, kterými tuto svou doménu rozšiřuje. Žije a tvoří v Ústí n. L., pedagogicky pak působí na zlínské Univerzitě Tomáše Bati jako odborná asistentka v ateliéru Design skla.

 

V tvorbě Lucie Švitorkové lze vnímat dvě významné tvůrčí linie, a to jednak čistý tvarový minimalismus s akcentem na efektní detail, a to hlavně v případě tavené plastiky a designu skla. Další linií, která se prolíná Lucčinou prací, je pak krajina, kterou volně přenáší do malby a artefaktů ze skla, v kombinaci s nejrůznějším materiálem. Charakteristické pro Lucčinu tvorbu je tak balancování mezi hmotou efemérní a křehkou versus bytelnou a věčnou. Lucie je rodačkou z Železného brodu, kde i dnes působí, vyučovala zde na SSUPŠ a je součástí týmu společnosti Lhotský s. r. o.

 

David Mazanec je absolventem ateliéru Malby I Daniela Balabána na ostravské Fakultě umění. Jistý vliv na jeho tvorbu lze spatřovat i v jeho předchozím působení na SSUPŠ v Železném brodě, odkud David i pochází. Jde zejména o navození dojmu prostoru v obraze a práci s ním, používání opakujících se symbolů, které by se daly vnímat například i jako skleněné korále a tvoření minimalistických objektů zavěšených v prostoru, na pozadí krajiny, či pomyslné zdi. Postupně se David dopracoval k abstrakci, zejména díky oněm opakujícím se prvkům, především bodů, teček, koleček, které však do obrazu skládá s důvtipem a hravostí na pozadí umně vedenými, tu méně, tu více výraznými tahy štětce, spreje apod. V konkrétnější rovině jeho prací zapojuje stříkané motivy např. čůrajícího panáčka, či geometrické tvary skládané do variací kompozic, z nichž opět skládá obrazce, některé pak zapojuje i do krajiny. 

 

Výstava se uskuteční v novém pavilonu společnosti GB Beads za kurátorského vedení Galerie Ahoj Nazdar Čau.