Komentovaná prohlídka výstavy Heroin Crystal s Pavlínou Morganovou.

  

Pavlína Morganová je historička umění a kurátorka. Vystudovala dějiny umění na FF UK v Praze. Vyučuje na katedře teorie a dějin umění AVU, kde také zastává funkci prorektorky pro umění, vědu a rozvoj. Od roku 2013 vede Vědecko-výzkumné pracoviště AVU. Otázky genderu ve vztahu k umění otevřela její výstava Někdy v sukni. Umění 90. let (Moravská galerie, Brno, 2014), na níž byla vystavena díla 14 umělkyň, počínaje Milenou Dopitovou a Kateřinou Šedou konče, jež vstupovaly do uměleckého provozu v průběhu 90. let a české umění této dekády výrazně ovlivnily.