Výstava Hidden Publics zkoumá dva různé momenty vnímání veřejného prostoru a jeho základních struktur, které tvoří městskou „krajinu”, ačkoliv jako takové nemusejí být nutně viditelné. Vystavující umělci zpochybňují tyto struktury, podle nichž je veřejné pevně stanoveno, a naznačují jiné politické a společenské modely založené na estetických předpokladech jako svévolných momentech. Jak mohou viditelné aspekty města a prostoru, jenž je obklopuje, ukazovat ke skrytému v pozadí? Jak se mohou různé společenské, politické nebo turisticky zaměřené úmysly projevovat na povrchu tradičně konzervativní městské „krajiny”, která však přitom vytváří identitu?
Výstava Hidden Publics analyzuje zvláštní druh jinakosti, neboli, v lacanovském smyslu, druhou stranu zrcadla, která je nezbytná pro pochopení celé identity sebe sama se všemi vnitřními pnutími a konflikty. Jak lze momenty městského života zobrazit jako celek, tj. jak mohou být jejich vnitřní a vnější struktury odhaleny jako výsledek nesoudržných strategií organizace?
Vystavující umělci narážejí na dichotomii mezi viditelným a jeho skutečným významem pro veřejnost. Jak důkladně je třeba pozorovat vnější struktury, aby bylo možné proniknout do reality za nimi? Umělecká díla představují pohled z druhé strany a poukazují na disharmonické momenty, které lze spatřit pouze při bližším ohledání a které poukazují na společenské a politické překážky za fasádou architektury. Fotoaparát nebo kamera slouží jako nástroj pozorování. Média fotografie a videa se díky svému přímému vztahu k realitě stávají rozhodujícími faktory určení obsahu viditelných scénářů všedního dne.
Po skončení putovní výstavy je plánováno vydání publikace.

Kurátorský tým:

Dr. Walter Seid (Vídeň) a Dr. Andrea Domesle (Basilej a Horní Rakousko)