V posledních letech získala Západočeská galerie v Plzni do svých sbírek významná díla. Kvalitní a v ojedinělých případech exkluzivní přírůstky doplňují a zhodnocují zejména sbírku přelomu 19. a 20. století (Gabriel von Max, Miloš Jiránek, Jaroslav Špillar aj.), sbírku předválečné moderny (Georg Kars), sbírku regionálního umění meziválečného doby a okupace (Josef Hodek, František Koliha, Josef Tetínek, František Pořický aj.) a sbírku poválečného umění (Věra Janoušková, František Pacík).
Výstava několika desítek děl získaných v letech 2008-2011 zahrnuje vedle nejkvalitnějších expozičních kusů rovněž práce zajímavé z badatelského hlediska.
Vedle nových děl obohacujících fond grafiky, malby a plastiky, naleznou na výstavě diváci rovněž výkresovou dokumentaci, modely a fotografie reprezentující nově založenou sbírku architektury (Bohumil Chvojka, Leo Meisl, Josef Špalek, soubor fotografií z výstaviště v Plzni aj.).
Výstava umožní návštěvníkům poznat aktuální sbírkové přírůstky a současnou akviziční strategii Západočeské galerie v Plzni.

Autoři: Petr Jindra, Roman Musil
Kurátor: Petr Jindra