V posledním výstavním projektu současné kurátorské trojice je představeno téma, které úzce souvisí s problematikou GDPR, volně přístupnými fotografiemi na internetu, nedbalým zacházením s intimními a osobními údaji, s jakýmsi vykořeněním podstaty soukromí.

 

Berta Holoubková je absolventka ateliéru Performance Jiřího Kovandy z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Filip Kopecký je studentem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Fotografie Alexandry Vajd. Filip Kopecký tíhne k fotografii a filmovému jazyku, ve kterém zkouší rozličné technologické přístupy. V tvorbě Berty Holoubkové se často setkáváme s médiem fotografie a jedinečnými instalacemi, objekty inspirovanými mimo jiné právě on-line prostředím.

 

vernisáž 4. 9. v 17 hodin

 

Billboart Gallery – cyklus venku a uvnitř

Výstavní cyklus venku a uvnitř otevírá důležitá témata vnějších vlivů, které působí na každého z nás. Pohybujeme se na škále od lokálních problémů jako je nepořádek v ulicích až po velká témata jakými jsou například soukromí, masová spotřeba levného zboží nebo genderová nevyváženost. Název celého cyklu je odvozen od umístění galerie ve veřejném prostoru a spolupráce s galerií Rampa, která se tématicky obrací k vnitřnímu světu mysli.

V rámci roku 2019 nabídneme 7 výstavních projektů s konkrétnějším zaměřením na vizuální smog, odcizené ženské tělo, digitální věk, konzumní společnost, ale také téma bezdomovectví. Chceme upozornit na ty vnější vlivy, které ovlivňují každého z nás, jsou zdrojem neporozumění, v zajetí různých výkladů nebo jen hodny našeho povšimnutí.

Galerie Billboart v Ústí nad Labem funguje v rámci českého sublabelu mezinárodního artového projektu

 

Billboart Gallery Europe

 

http://www.billboart.org/ 

 

Kurátorkami projektu jsou studentky druhého ročníku kurátorských studií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně: Anna Zemanová, Karla Hlaváčková a Kateřina Fucsiková