Hopeless Romantics / Beznadějní romantici

 

Romantismus zde ztělesňuje odvetu vědě, osvícenství a rozumu; upřednostňování hloubky a složitosti před jasností a pokrokem. Za touto odezvou stojí frustrace z vítězné převahy literárnosti v umění; požadavku, že by umění mělo, stejně jako jazyk, něco označovat, být užitečné nebo morální. Do protikladu k této literárnosti kladu alegorii: v protikladu k identitě, existencialismus. V dílech těchto umělců nacházíme vržení – souboj s existencí charakterizovaný pozicí mimo a bez ochrany úkrytu, požitkářstvím, touhou, melancholií a sílou.

 

Umělci / Artists: Leda Bourgogne, Henrik Olai Kaarstein, Tobias Spichtig, Alex Turgeon, Raphaela Vogel

 

Kurátor / Curator: Kristian Vistrup Madsen

 

Otevření výstavy / Opening: 13. 7. 2021 v Centru pro současné umění FUTURA / Centre for Contemporary Art FUTURA, Holečkova 49, Praha 5