Fotografická výstava tří mužů v 'produktivním' věku. O jejich povaze, pohledu, myšlení 
a společném zájmu komunikovat skrz obraz. Výstava nechává dolehnout jejich rozrůznění založené na společných principech: koncept (náhodný nebo záměrný), fotografie (technicky dokonalá nebo jakkoli reprodukovaný obraz nejjednoduším způsobem např. mobilním telefonem) a výsledný obraz s odlišnou výpovědní hodnotou, která se proměňuje závisle na okolních podmínkách.