IGLOO 8
Ian Mikyska – Papír a čas

19. 4. – 27. 5. 2018

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
zvuková galerie IGLOO

vernisáž: 19. 4. 2018 v 17 hodin

V sérii objektů z papírů pracuje Ian Mikyska s tématy,které jsou jeho práci vlastní, ať už se jedná o video, text, zvuk, či – jako v tomto případě – o kombinaci interaktivních objektů, zvuku a činnosti návštěvníka. Témata zahrnují čas, prožitek, pomíjivost, kontemplaci. Základem je zde papír, respektive psaní na něj, které se Mikyska snaží zhmotnit a zasadit do prožívaného času: při psaní se v čase neztrácíme, ale naopak se nám čas vyjevuje ve svém plynutí. Návštěvníci budou mít možnost se do zahuštěné instalace zapojit — psát, poslouchat, být.