Malíř Igor Hlavinka se rád toulá po horách, ať už skutečných nebo namalovaných. Jeho cyklus monochromních maleb horských krajin začal vznikat v roce 2007. Čerpal v něm především ze svých zážitků po horských cestách. Inspiroval se asijskou tušovou malbou, ale i obrazy slavného romantika C. D. Friedricha. Minimalistickou formou – náznakem – evokuje nehybnost hor v kontrastu ke stálým proměnám prostoru zaplněného mraky a mlhou.

 

Cyklus Moře maluje Igor Hlavinka od roku 2020. Obrazy ostrovů ze zálivu Kvarner zachycují světelnou atmosféru při níž se moře oslnivě leskne v odpoledním slunci. Ve stejném roce vytváří i další cyklus olejomaleb Moře v mlze. Obrazy zachycují okamžik, v kterém se horizont moře spojuje s nebem. Skryté slunce vytváří z mlhy zářící prostor. Cyklus Moře v mlze se pozvolna proměnil v nový cyklus nazvaný Nebe. Obloha v něm zastupuje nezobrazitelné „nebe v nás“. Nebe se stává symbolem posvátného sídla bohů, věčného blaženství svatých, ale i nerozlišené zářící prázdnoty, původní Jednoty, která podle mistrů Tao předcházela stvoření. Harmonie barev i potlačení rukopisu odpovídá smíru protikladů, kosmické harmonii.