Motto:
 
„Ve vesmíru je bezpočet světů, stejně jako je zrníček písku na všech plážích Země. Každý z těch světů je stejně skutečný jako ten náš.  Na každém z nich dochází k řetězci událostí, příhod, náhod, které ovlivňují jejich budoucnost. Vnímáme nezměrnost vesmíru a času. A my, na naší malé planetě, v právě v této chvíli a tady – čelíme kritickému zlomu v historii. To, co s naším světem podnikneme, se bude šířit dál stoletími – a zásadním způsobem ovlivní osud našich potomků. Je v naší moci zničit naší civilizaci a možná i náš druh.”
 
– Carl Sagan
 
Smyslem činnosti skupiny, která přijala název NOVA FORMA, je vytvářet prostor pro prezentaci nejen současného výtvarného umění, ale i přednášek, setkávání, koncertů, workshopů a nevšedních událostí. Vyzýváme ke spolupráci umělce, teoretiky a osobnosti ze světa umění a společenských věd: otevírejte s námi témata, o kterých je nutno mluvit.
 
Název platformy NOVA FORMA vznikl přesmyčkou z názvu spolku Formanova Čáslav – původně zakládající členové spolku Formanova Čáslav – Alena Losenická, Michal Strach a Kamila Ženatá přeformovali své působení ve veřejném prostoru a pro svoji činnost zvolili novou formu.