Šestý ročník týdenní akce, která má za cíl poukázat na význam výtvarného umění, se nese v duchu hesla"ZaHOŘ pro umění". Letošní ročník je úzce spjat se vzpomínkou na Igora Zhoře, výtvarného pedagoga a teoretika umění, který se zaměřoval na zprostředkování a přiblížení soudobého umění veřejnosti.Sledujte akce Moravské galerie v Brně, která se do jedinečného týdne nabitého akcemi také zapojuje.Aktuální informace na www.tvk-brno.cz.  

 

Igor Zhoř a cesty k umění

Středa 11/3/2015     10.30-17.30 h

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Konference připomínající 90. výročí narození vysokoškolského pedagoga Igora Zhoře se zaměřením na zprostředkování umění. Mezi přednášejícími vystoupí odborníci z teorie i praxe oboru, např. Marie Fulková, Miloš Michálek a Jaroslav Vančát. Na závěr konference se od cca 16.30 h uskuteční ve stálé expozici Místodržitelského paláce studentská animace pro 15 předem přihlášených osob. Organizátorem konference je Katedra výtvarné výchovy PdF MU. V zdarma