Knihy mohou být nástroji manipulace i ochranou proti ní. V kontextu informační války řeší literáti nejednu palčivou otázku. Měli bychom používat knihy k boji? Za jakých okolností je namístě stavět na roveň literaturu a propagandu? Dokáže literatura ochránit čtenáře před důsledky informační války? A lze se vyhnout politizaci autorského narativu? Účinkují: Artem Čech a Stanislav Fedorčuk; moderátorka: Lenka Vilková.
Účinkující: Stanislav Fedorčuk, Lenka Vilhová, Artem Čech
Organizátor: Velvyslanectví Ukrajiny a Svět knihy, s.r.o.
Tlumočeno: čeština, ukrajinština