Výstava “Interstices” představuje videa Samuila Stoyanova, Irgina Seny a Ivana Candea, která jsou zdánlivě nenáročná a věcná v předmětu i způsobu. Tento efekt je výsledkem velmi rafinovaného zkoumání intuitivního vnímání času a prostoru prostřednictvím videa. V těchto pracích jsou obraz a zvuk zpomaleny, zastaveny, vymazány, roztříštěny, opakovány, stlačeny, zrychleny nebo rozšířeny, aby způsobily dezorientované vnímání pohybu a zobrazení. Závazek ke zkoumání jednotlivých detailů a kvalit filmového materiálu založeného na čase je společný pro všechna videa. Ta se pohybují na hranici poetiky.

Ve videu A Samuil Stoyanov vychází z nahrávky přednášky post-minimalistického umělce Dana Grahama z roku 2010. V duchu minimalismu ji demontuje až na její základy tedy na Grahamovo četné a hmm. 94. minuta je koláž televizních záběrů zachycujících prodloužení zápasů v rámci Mistrovství světa ve fotbale konaného v JARu v roce 2010.

Video Irgina Seny Them začíná zvukem automobilů, které právě projely prázdnou tmavou křižovatkou. Světlo cestuje rychleji než zvuk. Ticho. Dvě auta se objeví v zorném poli jen, aby jedno zastavilo vedle druhého. Poté, co se jedno okno sroluje dolů, se auta nehybně zastaví…

Videa Ivana Candea vycházejí z úvah Paula Virilia týkajících se rychlosti a technologii médií. Krajiny je video zobrazující jednu vteřinu dlouhý výlet po venezuelských krajinomalbách ze začátku dvacátého století. Ve videu Pohřební vůz v pohybu Candeo opakuje experimenty Étienna Jula Mareye a Eadwearda Muybridgeho týkající se percepce pohybu skrze fotografii. Candeo kopíruje efekt kruhového pohybu stroboskopu a fotopušky prostřednictvím panoptického nahrávání pohřebního vozu jedoucího po kruhovém objezdu v Caracasu.

kurátorka: Eriola Pira

http://artycok.tv/lang/cs-cz/category/online-exhibitions/interstices