Mezinárodní porota vybrala do 32. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 pět vizuálních umělkyň a umělců ve věku do 35 let. Titul laureátek a laureátů získali Robert Gabris, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová a umělecký ne-kolektiv björnsonova (Nik Timková, Zuzana Žabková, Lucie Svoboda Mičíková, Lucia Kvočáková, Tamara Antonijević a Tanja Šljivar). Po výstavě v Moravské galerii v Brně se nyní s tímto reprezentativním výběrem současného českého a slovenského umění mohou seznámit také návštěvníci Oblastní galerie Liberec. 

 

Výstavy Ceny Jindřicha Chalupeckého jsou zpravidla určitou sondou do témat, která na jedné straně vycházejí z individuálních zkušeností konkrétních umělkyň a umělců, jejich tvůrčích postupů a obsahů, jež se rozhodly*i sdílet, ale na straně druhé odrážejí také obecnější otázky rezonující napříč uměleckou scénou. Výstavní prezentace laureátek a laureátů CJCH 2021 v Lázních částečně zopakuje projekty, které vznikly v minulém roce, doplněné o umělecká díla dřívějšího data, na základě kterých byli někteří z oceněných do Ceny vybráni. Kromě instalace v obvyklých prostorách 2. patra galerie tentokrát kurátorky Společnosti Jindřicha Chalupeckého vybraly také několik míst ve stálých sbírkách Oblastní galerie Liberec, kam budou díla vsazena v podobě doslovné intervence, vytvářející dialog a konfrontaci s díly z dřívějších historických období.