Biela televizia

Zveme na rozloučení se s intervencí Biela televízia, která se zabývá tématem rasismu v československé kinematografii. Jedná se již o 34. intervenci Společnosti Jindřicha Chalupeckého instalovanou v Muzeu romské kultury.

 

Robert Gabris je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývá identitou romské queer tělesnosti a v posledních projektech zdůrazňuje potřebu citlivého napojení (uměleckých) institucí na tato témata – přezkoumání možností jejich inkluzivity, vytváření bezpečných prostorů pro skupiny systematicky vylučované dominantní společností a řešení problematických otázek rovnoprávnosti.

 

spolupráce: Sarah Ulda Carcamo Vallejos